[1]
Gea, A.L. and Hasugian, L. 2023. Makna Perkataan Bilangan Seorang Manusia Dan Bilangannya Ialah 666 Studi Eksegesis Wahyu 13:18. Jurnal Hashem Melech. 1, 1 (Jun. 2023), 1–9.